Kampanie reklamowe w Google

Krótkie reklamy w Google, wyświetlające się użytkownikom podczas poszukiwania konkretnych produktów, zachęcają ich do wejścia na Państwa stronę i są doskonałym sposobem na szybkie zaistnienie w internecie.

Kampanie reklamowe w Google Ads (dawne AdWords) sprawdzają się szczególnie w sytuacji, gdy oczekujecie Państwo szybkich efektów, na przykład ze względu na sprzedaż sezonową lub wprowadzanie nowego produktu czy usługi. Takie kampanie sprzedażowe bądź wizerunkowe idealnie wspierają i uzupełniają pozostałe działania marketingowe firmy.

Zasięg geograficzny i czasowy reklamy można dostosować do Państwa oczekiwań i miejsca prowadzonego biznesu. Elastyczność możliwa jest także w zakresie budżetu i pory emisji reklam. Niezależnie od czasu trwania kampanii ponosicie Państwo koszty jedynie wówczas, gdy użytkownik kliknie w link prowadzący na stronę.

Kampania marketingowa w internecie poprzez system Google Ads to precyzja – zarówno w docieraniu do wybranej grupy docelowej, jak i w prezentowaniu wyników, pozwalających ocenić skuteczność podjętych działań. Nawet w przypadku niewielkiego budżetu możemy sprawdzić, jakie kroki i elementy konfiguracji reklamy przynoszą największe korzyści, a wyciągnięte wnioski zastosować w dalszej optymalizacji kampanii. W ten sposób uzyskujemy precyzyjną odpowiedź na pytanie jak zaistnieć w Google i jednocześnie skutecznie docierać do potencjalnych klientów.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na taką formę zaistnienia w internecie, wspólnie uzgodnimy słowa kluczowe, na jakie strona ma być wyświetlana, oraz jej zasięg – geograficzny i czasowy. Ustalimy budżet i przygotujemy propozycję treści reklamy. Po zaakceptowaniu przez Państwa wszystkich parametrów przystąpimy do konfiguracji kampanii i uruchomienia jej.

Przez cały czas trwania kampanii będziemy ją nadzorowali dbając o to, by Państwa budżet został jak najlepiej wykorzystany.

Kampanie marketingowe w Google Ads stanowią doskonałe uzupełnienie pozycjonowania serwisu.